Príslušenstvo

Alarmové súpravy je možné rozšíriť a prispôsobiť podľa potreby. Alarmy Smart Home až o 40 komponentov a základnú súpravu alarmov až o 20 komponentov.