Sejfy

Otázky a rady k jednotlivým skupinám sejfov.

Sejfy ohňovzdorné

Zabudol/a som svoj PIN kód, čo s tým?

Prosím kontaktujte náš hot-line, e-mail: yalelock.cz@assaabloy.com so svojim sériovým číslom a ID.

Nemôžem sa dostať do svojho sejfu, batérie sú vybité.

Budete potrebovať 9 V batériu. Záložný vstup sa nachádza pod otočným kolieskom, logom Yale. Pri prvom použití batérie sa klávesnica rozsvieti a zhasne. Batériu nechajte zapnutú a potom prejdením cez klávesnicu rozsvieťte a zadajte PIN kód. Po otvorení trezora vymeňte batériu.

Ak sa batéria vybije, zostane mi môj PIN kód?

Váš PIN kód zostane rovnaký, kým neurobíte sami reset.

Na klávesnici bliká 3, 2, 1. Čo to znamená?

Sejf bol zablokovaný kvôli nesprávnemu kódu. Počkajte, až vyprší doba odpočítavania – 3 minúty a potom akciu opakujte.

Môžem sejf bezpečne inštalovať na stenu?

Nie, tieto sejfy je možné umiestniť iba na podlahu, kvôli protipožiarnemu materiálu.

Sejfy Certified

Prečo sejf neprijíma môj PIN kód?

Uistite sa, že ste správne dokončili nastavený postup pre zadanie nového PIN kódu. Kým sa na displeji nezobrazí súhlas so zadaným kódom, dokončite celý postup. Ak ste otvorili sejf kľúčom, musíte ho aj uzamknúť kľúčom, PIN kód zadajte až pri ďalšom otvorení.

Môžem namontovať sejf na stenu?

Áno, k dispozícii sú 4 skrutky. Môžete sejf namontovať na stenu alebo uložiť na podlahu.

Mám problém s nastavením kódu, na displeji sa zobrazuje „ERROR“.

Najskôr stlačte a podržte tlačidlo „ENTER“, zároveň stlačte tlačidlo „3“. Na displeji sa objaví „SET CODE“. Teraz môžete zadať nový kód, stlačte potvrdenie a opakujte.

Sejfy Security

Sejf neprijíma môj nový kód.

Uistite sa, že ste správne dokončili postup nastavenia. Proces príp. opakujte, kým sa nezobrazí súhlas na displeji. Ak ste otvorili sejf kľúčom, uzamknite ho tiež kľúčom. S novým kódom môžete znovu otvoriť sejf.

Môžem namontovať sejf na stenu?

Áno, k dispozícii sú 4 skrutky. Môžete sejf namontovať na stenu alebo uložiť na podlahu.

Mám problém s nastavením kódu, na displeji sa zobrazuje „ERROR“.

Najprv stlačte a pridržte tlačidlo „ENTER“, zároveň stlačte tlačidlo „3“. Na displeji sa objaví „SET CODE“. Teraz môžete zadať nový kód, stlačte potvrdenie a opakujte.

Sejfy Value

Kde nájdem resetovacie tlačidlo na nastavenie/zmenu kódu?

Je to červené tlačidlo umiestnené pri závese alebo v priestore pre batérie v hornej časti trezoru.

Môžem namontovať sejf na stenu?

Áno, k dispozícii sú 4 skrutky. Môžete sejf namontovať na stenu alebo uložiť na podlahu.

Kde nájdem kód pre objednanie nových kľúčov?

Kód je umiestnený buď v pravom hornom rohu na dvierkach sejfu alebo pri otvore na kľúč vyrytý vo vačkovej zámke alebo na štítku. Náhradný kľúč je možné objednať cez náš kontaktný formulár alebo hot-line.