Alarmy

Najčastejšie otázky na všetky druhy alarmov vrátane dokumentov na stiahnutie a rád k nastaveniu a používaniu alarmov Yale Smart Living nájdete v tejto kategórii.

Všeobecné

Chcel/a by som si rozšíriť existujúci alarmový systém Yale. Koľko detektorov môžem spolu použiť a kde si ich môžem zakúpiť?

Štandardná alarmová súprava SR-1200e je vybavená pre maximálne 20 zariadení, ktoré neobsahujú sirénu, pretože nie sú využívané „sloty“.

V prípade potreby väčšej alarmovej súpravy odporúčame SR-2100i a SR-3200i, tieto súpravy je možné rozšíriť až na 40 zariadení.

Ako je možné zmeniť nastavenie alarmu?

V aplikácii Yale Smart Living Home môžete zmazať účet vlastníka a zadať ho znovu. Po ukončení nastavenia reštartujte systém, aby bola vymazaná systémová pamäť a nové nastavenie prebehlo od začiatku.

Sú všetky alarmy Yale bezdrôtové?

Áno, všetky detektory sú bezdrôtové. Pre inštaláciu Vášho systému nie sú nutné žiadne sieťové zapojenia, alarmy na ovládacom paneli sa však pripájajú k sieťovému zdroju prostredníctvom kábla jednosmerného transformátora v súprave.

Ako nastaviť alarmy pre väčšiu rodinu, kde každý člen v inom čase prichádza a odchádza?

Odporúčame naprogramovať niekoľko kľúčov. Jednotliví členovia rodiny môžu vlastniť svoj kľúč, čo umožňuje zapnutie a vypnutie systému podľa potreby.

Pravdepodobne mávam falošné poplachy, aký by mohol byť dôvod?

Skontrolujte protokol poruchy na ovládacom paneli pre všetky indikátory detektora, ktorý spustil poplach. Existuje niekoľko príčin falošných poplachov.

Ak sa situácia zopakuje, zvážte umiestnenie snímačov, napr. aby PIR nebol nad radiátorom alebo iným zdrojom tepla. Vždy sa uistite, či sú zariadenia pevne prichytené k povrchu a tiež či sú pevne prichytené pružiny.

Je vhodné namontovať magnetické kontakty dverí.

Ako často sa menia batérie v alarmovom systéme?

Batérie by mali byť vymenené každé 2-3 roky. Každý detektor, siréna a ovládací panel Vás bude informovať o stave nutnej výmeny batérie.

Presťahovali sme sa a nemáme PIN k alarmu, ako môžem získať nový kód?

Postupy na resetovanie systému sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Yale. Tu si môžete stiahnuť príslušné pokyny, aby ste PIN kód vrátili do pôvodného (továrenského) nastavenia.

Alebo môžete pomocou aplikácie Yale Smart Living Home zmazať alebo zmeniť PIN kód a pridať až 10 nových kódov.

Môžem vyskúšať nový alarm bez toho aby som vyrušil susedov?

Áno, systém založený na ovládacom paneli má užitočnú funkciu testu prevádzky. To umožňuje testovanie rôznych prístrojov na rádiovej frekvencii bez toho aby ste museli testovať alarm sluchom.

PET PIR

Prečo môj domáci miláčik niekedy spustí alarm?

Pri používaní PET PIR upozorňujeme na obmedzenie, čím vyššie je snímač namontovaný, tým väčší je rozsah pre danú oblasť. Nesmerujte snímače priamo na nábytok alebo schodisko, kam môže Váš domáci miláčik vyliezť a vstúpiť tak do detekovanej oblasti.

Môj domáci miláčik sa zobrazuje na ovládacom paneli PIR, čo mám robiť?

Pri montáži senzora buďte opatrní kvôli zabudovanému mechanizmu „Tilt Tamper“. Pružina musí byť starostlivo osadená.

Sirény

Mám alarm na ovládacom paneli, ale nemôžem deaktivovať sirénu, prečo?

Vaša siréna nemusí byť správne naprogramovaná. Zaistite, aby siréna „pípala“ pri vysielaní signálu „tamper-off“ z panelu. Ak problém pretrváva, vyskúšajte opätovné nastavenie v jednotke sirény a uistite sa, že hlavný/podriadený prepínač „4“ je nastavený na VYPNUTÉ a že počas prenosu signálu „learn siren“ budete počuť potvrdzovacie pípnutie z ovládacieho panelu.

Ako je externá siréna napájaná?

Siréna je napájaná štandardnými alkalickými batériami typu D, ktoré nie je možné nabíjať. Nefungujú na solárny systém.

Ako dlho zvoní siréna po spustení poplachu?

Siréna zvoní po spustení po vopred nastavenú dobu 4 alebo 10 minút. Po uplynutí tejto doby bude systém znovu aktivovaný.

Inštalujem Yale Siren, ale nemôžem deaktivovať manipuláciu so sirénou. Prečo?

Vaša klávesnica nemusí byť správne naprogramovaná. Uistite sa, že pri vysielaní signálu na zablokovanie a pri zaznení potvrdzovacieho pípnutia bliká zelená kontrolka režimu programovania klávesnice.

Ak problém pretrváva, skúste znovu nastaviť klávesnicu a uistite sa, že hlavný/podriadený sirénový prepínač „4“ je nastavený na ON a že sa nachádzate v režime programovania klávesnice.

Môžem k jednému ovládaciemu panelu pripojiť viac ako jednu sirénu?

Áno, je to možné. Iba jedna jednotka môže byť naprogramovaná pomocou alarmu na sirénu.

Prečo sa nedá nainštalovať siréna?

Vyskúšajte vymazanie pamäte sirény presunutím tlačidla „clear“ a následným opakovaním procesu pridania sirény.

Môj alarm sa pravidelne zapína v noci, na ovládacom paneli nie sú žiadne správy, prečo sa to deje?

Tento problém je spravidla spôsobený nesprávnym umiestnením vonkajšej sirény a počas nepriaznivého počasia sa taký problém môže vyskytnúť, napr. pri silnom vetre alebo búrke. Vložte vhodný vodotesný obal za páku manipulátora a zaistite, aby bol kryt sirény pevne naskrutkovaný.

Ak problém pretrváva, odporúčame zakázať detekciu rušenia.

Ako často budem musieť meniť batérie v siréne?

Batérie v siréne by sa mali meniť každé 2-3 roky. Jednotka včas upozorní pípaním, že batérie sú slabé – 5 x pípnutie pri zapnutí systému. Pri výmene batérií je nutné deaktivovať manipuláciu sirény.

Ovládací panel a klávesnica

Prečo stále dostávam poplašné hlásenie detektoru, keď inštalujem nový alarm?

Pri inštalácii detektorov na stenu zaistite, aby bol alarm v programovacom režime. Ak budete v inom režime, citlivé pružiny detektora aktivujú poplach aj v prípade režimu „vypnutie alarmu“.

Sú do Yale Smart Hub vstavané sirény?

Áno, naviac k externej siréne máte vnútornú sirénu s hlasitosťou 94 dB.

Prečo stále na zeleno bliká kontrolka na klávesnici a nemôžem tak používať alarm?

V takej situácii sa nachádzate v režime programovania klávesnice. Na opustenie tohto režimu stlačte dvakrát tlačidlo „deaktivácia“. Následne je možné štandardné zapnutie alarmu.

Ako zistím, či je alarm nastavený na Smart Hub?

Ak je alarm nastavený v režime ,,Home", bude na displeji vždy blikať červená kontrolka. V režime ,,Away" v stave ,,Alarm On" sa zobrazuje na paneli štandardná červená LED.

Ako je možné pridať telefónne čísla do Smart Hub pre prijímanie oznámení SMS?

V nastavení aplikácie môžete pridať nové telefónne číslo. Nový užívateľ bude prijímať SMS a bude mať prehľad o spustení alarmu.

Prečo Smart Hub pípa každých 30 sekúnd a svieti oranžová kontrolka?

Tento stav znamená poplach alebo došlo k chybe v systéme. Plne zapnite systém a potom ho deaktivujte. Ak stále svieti alarm, prejdite do aplikácie a skontrolujte, či nedošlo k poruche zariadenia.

Môžete reštartovať Smart Hub, všetky nastavenia sú rovnaké a Smart Hub je aktualizovaný.

Príslušenstvo

Koľko klávesníc môžem pridať do jedného systému?

Toľko, koľko sa Vám páči! Majte na pamäti, že jedna klávesnica použije až 20 dostupných „slotov“, rovnako ako ostatných zariadení.

Detektor dymu sa nedá spárovať s ovládacím panelom, prečo?

Je potrebné počkať až 12 minút po vložení batérií do detektora dymu. Červené svetlo prestane blikať, potom môžete stlačiť testovacie tlačidlo detektora.

Môžem si kúpiť nový ovládač k už zakúpenému alarmu Yale?

Nie, nie je to možné. Alarmy Yale sú dostupné iba s jedným ovládačom.

Musím sa obávať, že by sused mal rovnaký poplach a odblokoval tak môj alarmový systém?

Nie, iba Vaše zariadenie, ktorá ste si nastavili („naučili“) budú rozpoznané Vašim systémom. Ostatné doplnky, ktoré nie sú naprogramované nebudú rušiť/blokovať Váš systém.

Chcel/a by som nainštalovať systém pre prípad paniky, ako je to možné previesť?

Najprv je nutné v systéme zadať režim „učiť sa“. Prečítajte si v príručke ako postupovať, potom stlačte červené tlačidlo, aby ste prešli do stavu panika. Po podržaní tlačidla sa rozsvieti červená LED dióda.