O skupine ASSA ABLOY

/Yale/yalelockSK/O%20n%c3%a1s/Yale-yalelock-O%20n%c3%a1s-About%20ASSA%20ABLOY%20sub%20banner%20920x400.jpg

Yale je súčasťou skupiny ASSA ABLOY, ktorá vznikla v roku 1994 zlúčením švédskej spoločnosti ASSA s fínskou spoločnosťou ABLOY. Od tej doby sa ASSA ABLOY rozrástla z regionálnej spoločnosti na medzinárodnú skupinu s približne 46 000 zamestnancami a ročným objemom tržieb 7,3 miliárd eur. Yale sa profiluje ako globálny líder rezidenčnej spotrebiteľskej značky v skupine.

ASSA ABLOY pôsobí na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch po celom svete, s vedúcim postavením vo väčšine krajín Európy, Severnej Ameriky, Ázie a Tichomoria. V rýchle rastúcom bezpečnostnom segmente má skupina bezkonkurenčné postavenie v oblastiach ako sú diaľkové ovládanie, identifikačné technológie, automatizácia vchodov a zabezpečenie hotelov.

ASSA ABLOY Group je rozdelená na tri regionálne a dve globálne divízie:

Global Technologies má vedúce postavenie medzi dodávateľmi elektronických bezpečnostných riešení na celom svete. K popredným značkám v obore, kde pôsobí Global Technologies, patrí napríklad HID.

Divízia Americas vyrába a predáva mechanické a elektromechanické zámky, vložky, bezpečnostné dvere a dverové rámy. K popredným značkám v obore, kde pôsobí Americas, patrí Corbin Russswin, curries, Medeco, Sargent a Yale.

Divízia EMEA vyrába a predáva mechanické, elektromechanické a elektronické zámky, vložky, bezpečnostné dvere a kovania. Ponuka je prispôsobená normám a bezpečnostným požiadavkám lokálnych trhov vďaka lokálnemu pôsobeniu značiek skupiny. K tým v EMEA patrí okrem iných niektoré z najrenomovanejších značiek v odbore ako napríklad FAB, ABLOY, Yale, IKON, Sherlock a Seawing.

Divízia Asia Pacific vyrába a predáva mechanické a elektromechanické zámky, digitálne dverové zámky, vysoko bezpečné dvere a kovania. K popredným značkám v obore, kde pôsobí APAC, patrí Guli, Pan Pan, King, Lockwood a Yale.

Divízia Entrance Systems je popredným svetovým výrobcom komponentov a služieb pre automatizované vchody.

Ďalšie informácie o ASSA ABLOY

Ďalšie informácie o ASSA ABLOY Group nájdete na stránkach www.assaabloy.com.