História spoločnosti Yale

/global/scaled/940x409x0x0x940x409/Yale-yalelockSK-O nás-Yale-yalelock-O nás-Linus Yale sub banner 920x400.jpg

Yale je jednou z najstarších medzinárodných značiek na svete a zrejme vôbec najznámejší pojem v zámočníckom priemysle. V histórii Yale nájdete zásadné inovácie, ktoré znamenali ďalší rozvoj nielen spoločnosti Yale, ale celého zámočníckeho priemyslu.

Začiatky

Yale má svoje korene v koloniálnej Amerike. Rodina Yale sa rozhodla emigrovať do Nového Sveta zo severného Walesu. O niekoľko generácií neskôr, okolo roku 1840, začal Linus Yale starší vo svojej dielni Yale Lock Shop v Newporte v štáte New York navrhovať a vyrábať novátorské bezpečnostné zámky. Špecializoval sa najmä na drahé, ručne vyrábané zámky pre banky.

Priekopnícka inovácia

V roku 1850 začal s otcom podnikať aj jeho syn, ktorý zdokonalil a nechal patentovať otcovu cylindrickú zámku a vypracoval sa na uznávaného odborníka v odbore. V roku 1862 predstavil Yale mladší tzv. Monitor Bank Lock, ktorý predznamenal prechod od bankových zámok na kľúč k zámkam s číselnou kombináciou. Základné princípy, na ktorých bol založený Monitor Lock, predstavujú dnes štandard pre zámky s číselnou kombináciou v USA.

Yale mladší

Yale mladší experimentoval so zámkou založenou na mechanizme, ktorý ako prví používali starí Egypťania pred viac ako 4000-mi rokmi. V rokoch 1861 a 1865 získal Yale patenty na svoje vynálezy a nakoniec sa mu podarilo dokončiť jeho najvýznamnejší vynález – cylindrickú zámku Yale. Svojimi prevratnými vynálezmi Linus Yale navždy transformoval zámočnícky priemysel.

Expanzia na medzinárodné trhy

S pevnou dôverou k patentom Yale, výborným zvukom mena Yale a vlastnou vynaliezavosťou založil Yale mladší s kolegom Henrym Townom v roku 1868 spoločnosť Yale & Towne s 35 zamestnancami.

Spoločnosť sa rýchle rozrastala a rozširovala svoj sortiment o ručné reťazové kladkostroje a elektrické plošinové vozíky, až v roku 1879 uviedla na trh rad visacích zámok. Yale & Towne odkúpili spoločnosť Norton vyrábajúcu samozatváracie dverné systémy, a následne spoločnosť H. and T. Vaughan Ltd.

Na začiatku 20. storočia prenikla spoločnosť na medzinárodne trhy. V tej dobe už zamestnávala viac ako 12 000 ľudí. V priebehu 20. storočia sa prostredníctvom nákupu, akvizícií a joint venture zámky Yale preslávili po celom svete.

V auguste 2000 bola spoločnosť Yale odkúpená spoločnosťou ASSA ABLOY Group. Od tej doby Yale tvorí významnú súčasť tohto globálneho lídra na trhu dverných systémov.